امروز
  • نام شرکت اکسون پلیمر
  • مدیر عامل علیرضا ملکوتی خواه
  • تاریخ تاسیس 1357
  • تولید سالانه بیش از 30 هزار تن
  • محل کارخانه شهرک صنعتی شمس آباد
  • دفتر مرکزی تهرانپارس
# First Last Handle
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter